VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

1. Objednávku je možné uskutočniť  - osobne v cukrárenskej prevádzke, telefonicky, mailom.  BEZ PODPÍSANEJ OBJEDNÁVKY A UHRADENEJ ZÁLOHY SA OBJEDNÁVKA NEPOVAŽUJE ZA PLATNÚ.

2. Objednávky na torty a zákusky prijímame maximálne 3 dni vopred, alebo do naplnenia výrobných kapacít. V prípade náročných tort treba objednávku zrealizovať max. 10 dní vopred. Veľkokapacitné objednávky – požadovaný termín dodania je potrebné konzultovať v dostatočnom časovom predstihu. Pri nedodržaní týchto termínov nemusí byť vybavená objednávka k Vašej spokojnosti, resp. bude vybavená náhradným prevedením

3. Objednávkou sa zákazník zaväzuje tovar uhradiť a prevziať si ho. OBJEDNÁVKY SA ODOVZDÁVAJÚ V PIATOK VEČER, RESP. V SOBOTU DO 9.00
/OSTATNÉ TERMÍNY VÝLUČNE PO VZÁJOMNEJ DOHODE/

4. Pri objednávke cez internet prosíme uviesť telefónne číslo a emailovú adresu, kde Vám prípadne pošleme otázky, prípadne cenovú kalkuláciu týkajúce sa Vašej objednávky.

5. Pri tortách na zákazku si zákazník si  zvolí tvar, veľkosť, náplň aj dekoráciu torty . Na základe predstavy zákazníka, zaslanej fotografie bude vypočítaná predbežná cena torty.

6. Zmeny v objednávke treba nahlásiť minimálne 5 dni vopred,  ak je už zákazka dohodnutá dávnejšie, v prípade komplikovanejších tort a veľkých objednávok ešte skôr.

7. Záloha - Výška zálohy je 40% z predpokladanej ceny, resp. na základe individuálneho dohovoru.

8. Zrušenie objednávky :
- Klasické torty: maximálne 48 hodín pred dohodnutým termínom prevzatia bez akejkoľvek úhrady
- Torty objednané podľa konkrétnej predstavy zákazníka, resp. na základe prineseného obrázka: maximálne 72 hodín pred prevzatím objednávky
- Svadobné torty a svadobné výslužky: maximálne 7 dní pred odberom

9. Storno poplatok po vyššie uvedených termínoch zrušenia objednávky je účtovaný vo výške 70 % zo zálohy. Storno poplatok sa týka aj zníženia gramáže objednanej torty a zníženia počtu výslužiek – v prípade svadieb.

10. Termín odovzdania zákazníkovi – zákazníkovi je pri objednávaní torty oznámený termín odovzdania výrobku, zákazník sa zaväzuje termín dodržať a výrobok si v dohodnutom čase prevziať

11. Pri prevzatí výrobku je potrebné si tento skontrolovať pred jeho prevzatím a prípadne nezrovnalosti riešiť ihneď.

12. Zodpovedáme za výrobok do doby jeho prevzatia, po prevzatí nezodpovedáme za poškodenie tovaru napríklad zlou manipuláciou pri prevoze, zlým skladovaním.

13. Výrobky môžu obsahovať ostré predmety – špajdle, špáradlá, nejedlé dekorácie, drôtiky v dekoráciách
/pri preberaní výrobku budete na tieto skutočnosti upozornení/

14. Výrobky môžu obsahovať potravinárske a prírodné farbivá /bežne používané v potravinárskom priemysle/

15. Výrobky môžu obsahovať zvyšky po jadrovín, sóje, mlieka, kakaa, lepku.

16. Alergiu na zložky potravín je potrebné nám oznámiť vopred.

17. Nie sme prevádzka prispôsobená na výrobu pre alergikov.

18. Cena – cena je platná podľa platného podľa cenovej kalkulácie resp. podľa dohodnutej ceny

19. Skladovanie – torty a zákusky treba skladovať pri teplote nižšej ako 6°C v zariadeniach na to určených, ozdoby a dekorácie pri izbovej teplote

20. Nerezové podnosy, plastové podnosy atď. sú zálohované a povinnosť je vrátiť do 2 pracovných dní.  Po uvedenom dátume bude účtovaný ich prenájom, pri ich poškodení záloha nebude vrátená.

21. Svadobné doplnky (nevratné – napríklad papierové podnosy a pod.) sú účtované podľa aktuálneho cenníka

22. Pri väčšej objednávke balenie do krabice bude toto dodatočne účtované

23. Trvanlivosť, doba spotreby, záruka:
- Šľahačkové, krémové, tvarohové, ovocné zákusky – 24 hodín
- Čokoládové, nugátové, punčové – 48 hodín
- Mandľové, muffin, cupcake, brownies – 72 hodín

24. Reklamácia
- Reklamovať je nutné osobne na predajni
- So sebou treba priniesť aj reklamovaný výrobok
- Predávajúci alebo ním poverený pracovník môže o reklamácii rozhodnúť ihneď, ale nemusí, je nutné vyplniť reklamačný formulár. Vybavenie reklamácie do 30 dní.

Zánik reklamácie   - nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- Poškodenie tovaru pri preprave /ak túto zabezpečuje objednávateľ/ 
- Mechanickým poškodením, nesprávnym skladovaním
- Pokiaľ boli škody spôsobené úmyselne